v

Chiết khấu thương mại là gì? Xuất hóa đơn và hạch toán

Việc chiết khấu thương mại được thực hiện dựa vào các điều kiện mua hàng là số lượng nhiều hoặc giá trị lớn. Với từng trường hợp sẽ có từng cách xuất hóa đơn cho phần chiết khấu thương mại khác nhau

Chiết khấu thương mại là gì? Hướng dẫn xuất hóa đơn và hạch toán chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là khoản người bán thực hiện giảm trừ giá niêm yết cho người mua khi mua số lượng nhiều hoặc giá trị lớn

Bản chất của Chiết khấu thương mại là Bán Hàng giảm giá có điều kiện

Vì thế Doanh nghiệp muốn thực hiện chiết khấu thương mại phải có quy chế bán hàng có chiết khấu thương mại

HẠCH TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

Sử dụng tài khoản: 5211 – tài khoản này dùng để phản ảnh khoản chiết khấu thương mại được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ.

Kết cấu của tk 5212: Tăng bên Nợ - Giảm bên Có – Không có số dư cuối kỳ

+ Bên Nợ: Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng

 

+ Bên Có: Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ sổ Chiết khấu thương mại sang tài khoản 511 (Doanh thu BH và dịch vụ) để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

Thông thường người bán thực hiện chiết khấu thương mại cho người mua theo 3 trường hợp như sau:

TRƯỜNG HỢP I: MUA 1 LẦN ĐẠT LUÔN ĐIỀU KIỆN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

Tức là mua hàng 1 lần đủ điều kiện ngay và bên bán thực hiện chiết khấu luôn cho bên mua

- Khi xuất hóa đơn: Giá ghi trên hóa đơn là giá đã chiết khấu

- Khi hạch toán:

Vì trên hóa đơn không thể hiện phần chiết khấu, nên Kế toán bên bán và bên mua hạch toán như với hóa đơn mua - bán hàng thông thường

Ví dụ: Ngày 2/5/2019 Cty Đình Trọng (chuyên kinh doanh thiết bị văn phòng) mua 10 bộ bàn ghế văn phòng của Cty Toàn Mạnh trị giá: 2.000.000đ/bộ chưa bao gồm VAT. Trên Hợp đồng mua bán có thỏa thuận khi mua từ 10 bộ sẽ được hưởng Chiết khấu thương mại 10% trên giá đã bao gồm thuế

=> Khi lập hóa đơn: 

+ Xác định đơn giá ghi trên hóa đơn:

 • Giá chưa chiết khấu thương mại là: (2.000.000 + 2.000.000 x 10%) X 10 = 22.000.000đ
 • Với mức chiết khấu 10% là: 22.000.000 x 10% = 2.200.000đ
  • Giá đã được chiết khấu là: 22.000.000 - 2.200.000 = 19.800.000đ

=> Khi hạch toán:

+ Với bên Mua - Cty Đình Trọng: 

 • Nợ tk 156: 18.000.000đ
  Nợ tk 1331: 1.800.000đ
        Có tk 1111: 19.800.000

+ Với bên Bán - Cty Toàn Mạnh:

 • Nợ tk 1111: 19.800.000đ
        Có tk 5111: 18.000.000đ
        Có tk 3331: 1.800.000đ

TRƯỜNG HỢP II: MUA NHIỀU LẦN MỚI ĐẠT CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

- Tại các lần mua chưa đủ điều kiện hưởng chiết khấu thương mại người bán lập hóa đơn có đơn giá là giá chưa giảm

- Tại lần mua đủ điều kiện hưởng chiết khấu thương mại (gọi là lần mua cuối cùng) người bán lập hóa đơn thực hiện ngay chiết khấu thương mại cho người mua trên tổng số lượng hàng mua đủ điều kiện

Lưu ý: Ở trường hợp này có thể số CKTM người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn ở lần mua cuối cùng thì Người Bán sẽ sử dụng 2 số hóa đơn liên tiếp

+ Hóa đơn thứ nhất: phản ảnh tên hàng hóa bán theo số lượng bàn ngày hôm đó với giá chưa giảm

+ Hóa đơn thứ hai: thực hiện CKTM cho người mua trên tổng số lượng hàng mua đủ điều kiện hưởng CKTM

Ví dụ: Ngày 21/08/2019 Cty Đình Trọng (chuyên kinh doanh thiết bị văn phòng) ký hợp đồng mua 10 bàn giám đốc của Cty Toàn Mạnh trị giá: 10.000.000đ/bàn chưa bao gồm VAT. Hàng được mua thành 2 đợt:
- Đợt 1: Ngày 21/08/2019, mua 5 bàn
- Đợt 2: Ngày 16/09/2019, mua 5 bàn
Trên Hợp đồng mua bán có thỏa thuận khi mua từ 10 bộ sẽ được hưởng Chiết khấu thương mại 10% trên giá đã bao gồm thuế

Quy trình lập hóa đơn và hạch toán như sau:

- Đợt 1: Mua hàng chưa đạt chiết khấu thương mại

⇒ Khi lập hóa đơn: trên Hóa đơn không có khoản chiết khấu

+ Giá ghi trên hóa đơn là giá bàn giám đốc thông thường: (10.000.000 + 10%VAT) x 5 = 11.000.000 x 5 = 55.000.000đ

⇒ Khi hạch toán: 2 bên hạch toán như mua - bán hàng hóa thông thường:

+ Với bên Mua - Cty Đình Trọng: 

 • Nợ tk 156: 50.000.000đ
  Nợ tk 1331: 5.000.000đ
        Có tk 111: 55.000.000

+ Với bên Bán - Cty Toàn Mạnh:

 • Nợ tk 1121: 55.000.000đ
        Có tk 5111: 50.000.000đ
        Có tk 3331: 5.000.000đ

- Đợt 2: Mua hàng đạt chiết khấu thương mại

⇒ Khi lập hóa đơn: Mua thêm 5 bàn + 5 bàn mua đợt 1 => đã đạt chiết khấu thương mại nên khoản CKTM sẽ được thể hiện ở hóa đơn mua lần cuối

 

TRƯỜNG HỢP III: NGƯỜI BÁN THỰC HIỆN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI CHO NGƯỜI MUA KHI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH

- Vào ngày cuối của chương trình CKTM người bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá hàng bán để thực hiện chiết khấu bán hàng cho người mua kèm theo bảng kê liệt kê các hóa đơn bán hàng đủ điều kiện hưởng chiêt khấu thương mại.


Lượt xem: 251
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Thủ tục đăng ký PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Dịch vụ Kế Toán Trường: Hướng dẫn Thủ tục đăng ký – thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC
Hướng dẫn cách XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP MẤT CHÁY HỎNG HÓA ĐƠN
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách xử lý đối với các trường hợp mất cháy hỏng hóa đơn, được quy định cụ thể theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Xử lý lập xuất hóa đơn giảm giá hàng bán – Cách hạch toán
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách lập - xuất hóa đơn giảm giá hàng bán, cách hạch toán và xử lý các trường hợp giảm giá hàng bán
Cách làm BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - GIẤY
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa đơn điện tử - hóa đơn giấy, theo tháng và theo quý trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất
Cách TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - HÓA ĐƠN ĐỎ
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử - Hóa Đơn Đỏ của người bán. Tránh rủi ro gặp phải hóa đơn không có giá trị sử dụng
Tra cứu THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN doanh nghiệp mới nhất
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách tra cứu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn của các Doanh Nghiệp đối tác qua mạng mới nhất