v

Thủ tục đăng ký PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Dịch vụ Kế Toán Trường: Hướng dẫn Thủ tục đăng ký – thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC

Hướng dẫn Thủ tục đăng ký – thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Từ ngày 1/11/2020, tất cả doanh nghiệp đều bắt buộc phải áp dụng Hóa đơn điện tử (điều này được quy định tại Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

Từ ngày 1/11/2018, chỉ cho phép Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP)

Đối với các Doanh Nghiệp đã làm thông báo phát hành hóa đơn tự in, đặt in trước 1/11/2018, thì vẫn được sử dụng số hóa đơn đặt in/tự in đã thông báo phát hành đến hết 31/10/2020.

Trong khoảng thời gian trước ngày 1/11/2020, Doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy, hoặc thậm chí vừa sử dụng hóa đơn giấy vừa sử dụng hóa đơn điện tử (điều này được thể hiện tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 51/2010/NĐ-CP).

Vậy thì hóa đơn tử là gì?

Hóa đơn điện tử được định nghĩa là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ được tạo lập và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Điều kiện để khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử:

+ Là các tổ chức đang kê khai thuế điện tử (kê khai thuế qua mạng)

+ Tổ chức có chữ ký số - token ghi

+ Tổ chức có đường truyền tải thông tin đáp ứng được việc xử lý, kiểm soát, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử

+ Tổ chức có phần mềm bán hàng được kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo việc dữ liệu của hóa đơn điện tử được truyển tải số liệu vào phần mềm

+ Tổ chức có đầy đủ các quy trình đáp ứng tối thiểu về chất lượng lưu trữ dữ liệu như: Sao lưu – Khôi phục – Lưu trữ dữ liệu

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử:

Người bán hàng hóa, dịch vụ khi sử dụng hóa đơn điện tử phải có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng và cách truyển tải hóa đơn là trực tiếp từ hệ thống của người bán sang người mua hay qua trung gian (phải có thỏa thuận về các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật)

Các văn bản quy định về hóa đơn điện tử hiện nay:

+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

+ Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn

+ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP  ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa dịch vụ

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ – THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bước 1: Làm Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

+ Trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử, các tổ chức có trách nhiệm ra Quyết định của công ty về việc áp dụng hóa đơn điện tử bằng bản giấy hoặc bản mềm điện tử gửi cho cơ quan thuế

+ Mẫu quyết định: Mẫu số 01 phụ lục đi kèm của Thông tư 32/2011/TT-BTC

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

(Bạn có thể để lại GMAIL ở phần COMMENT bên dưới bài viết để tải mẫu "Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử")

Bước 2: Tạo mẫu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

+ Tổ chức dùng chữ ký số để ký vào mẫu hóa đơn điện tử để nộp lên cơ quan thuế qua mạng

Mẫu hóa đơn điện tử

Bước 3: Làm Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức phải lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC) bằng bản giấy nộp lên cơ quan thuế.

Hiện nay ở một số chi cục thuế (đơn cử như Chi cục thuế quận Đống Đa) đã chấp nhập việc nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng. Tổ chức thực hiện việc lập thông báo trên phần mềm HTKK 4.2.0 mới nhất (Tại mục Hóa Đơn chọn phần “Thông báo phát hành hóa đơn TB01/AC”)

Dưới đây là ví dụ cụ thể việc làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo 2 cách kể trên với thông tin doanh nghiệp theo ảnh Hóa đơn Mẫu trước đó:

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

(Bạn có thể để lại GMAIL ở phần COMMENT bên dưới bài viết để tải mẫu "Thông báo phát hành hóa đơn điện tử" theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị của Tổ chức, Cơ Quan Thuế có trách nhiệm thông báo về việc sử dụng hóa đơn, sau 2 ngày nếu CQT không có văn bản thông báo thì Tổ chức được phép sử dụng hóa đơn điện tử (quy định tại khoản 2 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC).

Bước 4: Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử DN có thể gửi tới cơ quan thuế qua mạng (trang http://thuedientu.gdt.gov.vn/) hoặc nộp bản giấy đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.


Lượt xem: 358
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Xử lý lập xuất hóa đơn giảm giá hàng bán – Cách hạch toán
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách lập - xuất hóa đơn giảm giá hàng bán, cách hạch toán và xử lý các trường hợp giảm giá hàng bán
Chiết khấu thương mại là gì? Xuất hóa đơn và hạch toán
Việc chiết khấu thương mại được thực hiện dựa vào các điều kiện mua hàng là số lượng nhiều hoặc giá trị lớn. Với từng trường hợp sẽ có từng cách xuất hóa đơn cho phần chiết khấu thương mại khác nhau
Cách TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - HÓA ĐƠN ĐỎ
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử - Hóa Đơn Đỏ của người bán. Tránh rủi ro gặp phải hóa đơn không có giá trị sử dụng
Tải – Download phần mềm HTKK 4.2.2 HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ MỚI NHẤT
Cập nhật file Tải – Download phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế - httk mới nhất năm 2019 dành cho Doanh Nghiệp – Phiên bản 4.2.2 ngày 7-10-2019
Mẫu THƯ TRA SOÁT - điều chỉnh mã tiểu mục nộp tiền thuế
Dịch vụ kế toán Trường Tín - giới thiệu mẫu Thư Tra Soát - điều chỉnh mã tiểu mục nộp tiền thuế hiện đang được sử dụng cho các Doanh Nghiệp
Thông tư 95/2016/tt-btc hướng dẫn đăng ký thuế
Dịch vụ kế toán Trường Tín: Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 12/8/2016 (Hiện tại vẫn đang còn hiệu lực)