v

Xử lý lập xuất hóa đơn giảm giá hàng bán – Cách hạch toán

Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách lập - xuất hóa đơn giảm giá hàng bán, cách hạch toán và xử lý các trường hợp giảm giá hàng bán

Cách lập xuất hóa đơn giảm giá hàng bán mới nhất

Có 2 trường hợp giảm giá hàng bán:

1. Hàng bị lỗi, hỏng, kém chất lượng -> giảm giá để bán cho người mua

2. Giảm giá theo chương trình Marketing của Doanh Nghiệp để tiêu thụ nhiều hàng hơn, quảng bá sản phẩm đến với khách hàng

Chúng ta sẽ nghiên cứu từng trường hợp cụ thể dưới đây:

TRƯỜNG HỢP I: Giảm giá hàng bán: do hàng bị lỗi, hỏng, kém chất lượng hoặc lạc hậu thị hiếu

Trong trường hợp này sẽ có 2 tình huống xảy ra:

1. Doanh nghiệp chủ động giảm giá để người mua thực hiện mua hàng

2. Người mua đã mua hàng sau đó họ phát hiện ra hàng bị lỗi nên Yêu Cầu bên bán phải GIẢM GIÁ

Cụ thể như sau:

TÌNH HUỐNG 1: Giảm giá trước khi bán hàng

- Hồ sơ cẩn làm:

+ Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa (lập bảng kê vật tư, hàng hóa bị lỗi, kém chất lượng, ghi rõ số lượng và tình trạng của từng loại)

+ Quyết định của Nhà Quản Lý phương án xử lý là GIẢM GIÁ VỚI MỨC GIÁ BAO NHIÊU

- Khi bán hàng cần xuất Hóa Đơn với đơn giá ghi trên hóa đơn là đơn giá đã giảm

TÌNH HUỐNG 2: Giảm giá sau khi bán hàng

Hàng đã giao cho người mua (đã xuất và bàn giao hóa đơn) sau đó phát hiện bị lỗi, hỏng, kém chất lượng người bán quyết định giảm giá để người mua tiếp tục mua hàng

- Hồ sơ cần làm:

+ Lập Biên bản xác nhận hàng bị lỗi, hỏng, kém chất lượng của 2 bên. Ghi rõ số tiền bên mua sẽ được giảm (mỗi bên giữ 1 bản).

+ Người bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá hàng bán do hàng bị lỗi, hỏng, kém chất lượng.

TRƯỜNG HỢP II: Giảm giá hàng bán theo chương trình marketing của Doanh Nghiệp

Với trường hợp này thì hàng hóa không có vấn đề gì nhưng Doanh nghiệp muốn giảm giá để kích cầu thì phải đăng ký với SỞ CÔNG THƯƠNG theo quy định tại Nghị Định 81/2018/NĐ-CP

Mời bạn xem thêm: “Mẫu đăng ký khuyến mại với sở công thương

VỀ PHẦN HẠCH TOÁN GIẢM GIÁ HÀNG BÁN:

Vì thông tư 133 không có tài khoản giảm giá hàng bán như Thông tư 200 nên khi phát sinh các khoản giảm giá hàng bán chúng ta sẽ hạch toán vào bên Nợ của tk 511 và hạch toán tương tự như hướng dẫn ở Thông tư 200 dưới đây:

Hướng dẫn hạch toán Giảm Giá Hàng Bán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Sử dụng tài khoản 5213 – Giảm giá hàng bán

- Kết cấu tk: Tăng bên Nợ - Giảm bên Có – Không có số dư cuối kỳ

+ Bên Nợ: Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng

+ Bên Có: Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ sổ Giảm giá hàng bán sang tài khoản 511 (Doanh thu BH và dịch vụ) để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

- Bản chất: TK 5213 – Giảm giá hàng bán dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán cho người mua do hàng hóa dịch vụ kém chất lượng, hỏng hóc, lỗi thời … mà chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ trong kỳ.

- Nguyên tắc định khoản: Chỉ được phản ánh vào TK 5213 các khoản giảm trừ nhờ việc chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng hóa dịch vụ (tức là đã ghi nhận doanh thu rồi) và đã phát hành hóa đơn (phần giảm giá này nằm ngoài hóa đơn) do hàng hóa dịch vụ kém chất lượng phẩm chất.

Chú ý: Khi dùng hàng tồn kho để làm hàng khuyến mại tặng kèm theo sản phẩm khác thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn (bản chất của giao dịch này là giảm giá hàng bán)

Hướng hẫn hạch toán giảm giá hàng bán theo các tình huống nêu trên

TÌNH HUỐNG 1: GIẢM GIÁ TRƯỚC KHI BÁN HÀNG

Giá phản ảnh trên hóa đơn là giá đã giảm

- Người Mua hạch toán:

+ Nợ tk 152,153, 156

+ Nợ tk 1331: Thuế gtgt đầu vào – nếu có

+ Có tk 111, 112, 131: Tổng tiền thanh toán

- Người bán hạch toán:

+ Nợ tk 111, 112, 131: Tổng tiền thanh toán

+ Có tk 511: Doanh thu đã giảm

+ Có tk 3331: Thuế GTGT đầu ra – nếu có

Ví dụ:
Ngày 2/5/2019 Cty Trường Tín bán cho Cty Lê Giang 1 bộ điều hòa Daikin 9000BTU giá 10.000.000đ chưa VAT, vì bộ điều hòa đó bị lỗi nên Cty Trường Tín giảm giá xuống còn 6.000.000đ chưa VAT để Cty Lê Giang tiếp tục mua hàng (thanh toán bằng TM)

  Cty Lê Giang sẽ hạch toán:

+ Nợ tk 156 – 6.000.000

+ Nợ tk 1331 – 600.000

+ Có tk 111 – 6.600.000

 Cty Trường Tín sẽ hạch toán:

+ Nợ tk 111 – 6.600.000

+ Có tk 511 – 6.000.000

+ Có tk 3331 – 600.000

TÌNH HUỐNG 2: GIẢM GIÁ SAU KHI BÁN HÀNG

Người bán sẽ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá cho người mua sau khi mua hàng phát hiện hàng hóa dịch vụ bị lỗi, kém chất lượng

-     Người mua hạch toán:

+ Nợ tk 111, 112, 131 – Số giảm giá hàng bán

+ Có tk 152,153,156 … - khoản giảm giá của vật tư hàng hóa chưa tiêu thụ

+ Có tk 632 – Giá vốn sau khi đã phân bổ tương ứng với phẩn giảm giá

+ Có tk 1331 – Thuế GTGT đầu vào nếu có

Ví dụ:
Ngày 21/8/2019: Cty Trường Tín bán cho Cty Vũ Thư 3 bộ điều hòa đơn giá 10.000.000đ (chưa VAT). Cty Trường Tín đã giao hàng cùng hóa đơn và được Cty Vũ Thư chuyển khoản đầy đủ

Ngày 25/8/2019: Cty Vũ Thư đưa 1 bộ điều hòa vào sử dụng

Ngày 27/8/2019: Cty Vũ Thư phát hiện cả 3 bộ điều hòa đểu bị lỗi quạt gió. Cả 2 bên đã làm BIÊN BẢN XÁC NHẬN 3 bộ điều hòa bị lỗi. Cty Trường Tín quyết định giảm giá 3.000.000đ/bộ để giữ khách.
Cty Trường Tín đã xuất hóa đơn điều chỉnh đơn giá chưa VAT và thanh toán bằng tiền mặt khoản giảm giá đó như sau:
Số lượng: 3 bộ
Đơn giá (chưa VAT): 3.000.000/bộ

Tổng tiền thanh toán: 3 x 3.300.000 = 9.900.000đ

 Cty Vũ Thư sẽ hạch toán:

- Ngày 21/8/2019 mua hàng ghi:

+ Nợ tk 156 – 30.000.000

+ Nợ tk 1331 – 3.000.000

+ Có tk 112 – 33.000.000

- Ngày 25/8/2019 xuất điều hòa ra sử dụng ghi:

+ Nợ tk 242 – 10.000.000

+ Có tk 156 – 10.000.000

- Ngày 27/8/2019 nhận giảm giá ghi:   

+ Nợ tk 111 – 9.900.000          

+ Có tk 156 – 6.000.000 (2 bộ chưa sử dụng)

+ Có tk 242 – 3.000.000 (1 bộ đã sử dụng)

+ Có tk 1331 – 900.000

 Cty Trường Tín sẽ hạch toán:

- Ngày 21/8/2019 bán hàng ghi:

+ Nợ tk 112 – 33.000.000

+ Có tk 511 – 30.000.000

+ Có tk 3331 – 3.000.000

- Ngày 27/8/2019 giảm giá cho khách ghi:

+ Nợ tk 5213 – 9.000.000

+ Nợ tk 3331 – 900.000

+ Có tk 111 – 9.900.000

- Cuối kỳ kết chuyển:

+ Nợ tk 511 – 9.000.000

+ Có tk 5213 – 9.000.000


Lượt xem: 273
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Thủ tục đăng ký PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Dịch vụ Kế Toán Trường: Hướng dẫn Thủ tục đăng ký – thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC
Hướng dẫn cách XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP MẤT CHÁY HỎNG HÓA ĐƠN
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách xử lý đối với các trường hợp mất cháy hỏng hóa đơn, được quy định cụ thể theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
Chiết khấu thương mại là gì? Xuất hóa đơn và hạch toán
Việc chiết khấu thương mại được thực hiện dựa vào các điều kiện mua hàng là số lượng nhiều hoặc giá trị lớn. Với từng trường hợp sẽ có từng cách xuất hóa đơn cho phần chiết khấu thương mại khác nhau
Cách làm BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - GIẤY
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách làm Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa đơn điện tử - hóa đơn giấy, theo tháng và theo quý trực tiếp trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất
Cách TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - HÓA ĐƠN ĐỎ
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử - Hóa Đơn Đỏ của người bán. Tránh rủi ro gặp phải hóa đơn không có giá trị sử dụng
Tra cứu THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN doanh nghiệp mới nhất
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách tra cứu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn của các Doanh Nghiệp đối tác qua mạng mới nhất