v

Cách kê khai tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp

Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT - giá trị gia tăng đối với các Doanh Nghiệp kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp

Cách kê khai tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp mới thành lập  (không đủ điều kiện đăng ký tự nguyện kê khai tính thuế theo phương pháp khầu trừ)
Doanh nghiệp đã và đang hoạt động có doanh thu năm trước liền kề dưới 1 tỷ đồng và không đăng ký tự nguyện tính thuế theo pp khấu trừ với cơ quan thuế

HỒ SƠ KHAI THUẾ bao gồm:

- Mẫu số 04/GTGT

- Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra

( với phương pháp trực tiếp không có bảng kê mua vào, các chi phí đầu vào chỉ dùng làm căn cứ để tính thuế TNDN)

 Bảng kê bán ra - Kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp

CÔNG THỨC TÍNH THUẾ GTGT:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu X Tỷ lệ % thuế suất

- Xác định tỷ lệ % thuế suất trên doanh thu:

+ Tỷ lệ 1%: Phân phối, cung cấp hàng hóa

+ Tỷ lệ 5%: dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

+ Tỷ lệ 3%: sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

+ Tỷ lệ 2%: hoạt động kinh doanh khác

CÁCH KÊ KHAI TÍNH THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP:

Bước 1: Đăng nhập trên phần mềm HTKK mới nhất
Chọn mục Thuế Giá Trị Gia Tăng => chọn Tờ khai GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)

Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế

+ Tờ khai tháng: áp dụng cho DN có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ

+ Tờ khai quý: áp dụng cho DN có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống

+ Tờ khai lần phát sinh: áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Chọn Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung => Ấn Đồng ý

Bước 3: Lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

+ Kê khai các hóa đơn đầu ra đã xuất trong kỳ

+ Không kê khai các hóa đơn của các kỳ khác

+ Không kê khai hóa đơn viết sai, hóa đơn xóa bỏ

+ Xác định đúng tỷ lệ % thuế suất theo ngành nghề mặt hàng kinh doanh để kê khai hóa đơn vào đúng mục thuế suất trên bảng kê

Bước 4: Hoàn thiện tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp mẫu 04/GTGT

Sau kkhi hoàn thành bảng kê bán ra chúng ta điền số liệu tổng hợp cho các chỉ tiêu trên mẫu tờ khai 04/GTGT:

+ Chỉ tiêu 21: là tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế

+ Chỉ tiêu 22: là tổng doanh thu phân phối, cung cấp hàng hóa - chịu thuế suất 1%

+ Chỉ tiêu 24: là tổng doanh thu dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu – chịu thuế suất 5%

+ Chỉ tiêu 26: là tổng doanh thu sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu – chịu thuế suất 3%

+ Chỉ tiêu 28: là tổng doanh thu hoạt động kinh doanh khác – chịu thuế suất 2%

+ Các chỉ tiêu 23,25,27,29 là tiền thuế tương ứng của chỉ tiêu 21,22,24,28

+ Chỉ tiêu 30,31,32,33: phần mềm sẽ tự nhảy số liệu

Sau khi hoàn thành các chỉ tiêu => Ấn Ghi và kết xuất tờ khai và nộp Cơ Quan Thuế qua mạng

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI THUẾ GTGT:

- Tờ khai theo tháng: hạn nộp là ngày 20 của tháng sau

- Tờ khai theo quý: hạn nộp là ngày 30 của tháng đầu tiền của quý sau

(Hạn nộp tiền thuế cũng chính là hạn nộp tờ khai)


Lượt xem: 266
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Cách làm tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01-GTGT
Dịch vụ kế toán Trường Tín Hướng dẫn cách làm tờ khai thuế giá trị gia tăng - Mẫu số 01/GTGT trên phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất
Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT
Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT - Mẫu số 01/GTGT Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh - Trên phần mềm HTKK 4.2.1 mới nhất
Cách TRA CỨU NGHĨA VỤ KÊ KHAI THUẾ của doanh nghiệp
Hướng dẫn cách tra cứu nghĩa vụ kê khai thuế của doanh nghiệp trên thuedientu.gdt.gov.vn. Giúp DN biết được các báo cáo thuế chưa nộp nhằm lên phương án kê khai bổ sung giảm thiểu tiền phạt
Tải phần mềm HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 4.2.1 mới nhất
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách tải – cập nhật phần mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế - HTKK mới nhất của Tổng cục Thuế