v

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT - Mẫu số 01/GTGT Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh - Trên phần mềm HTKK 4.2.1 mới nhất

Với kế toán chúng ta thì việc kê khai thuế GTGT hàng tháng - quý là việc bắt buộc phải làm. Nhưng khi làm sai báo cáo thuế, chúng ta có bắt buộc phải bổ sung điều chỉnh cho sai sót đó?

Câu trả lời là: CÓ

Vậy thì làm thế nào để phát hiện ra sai sót, sai sót ở đâu và làm điều chỉnh bổ sung như thế nào?
=> Chúng ta cùng đi vào nội dung chi tiết dưới đây:

1. Làm thế nào để xác định tờ khai thuế GTGT có sai sót

- Thông thường các sai sót trên báo cáo thuế được phát hiện theo các hình thức sau:

+ Phòng kê khai thuế - Cán bộ thuế thông báo cho DN về các sai sót và bảo DN mang hóa đơn chứng từ lên đối chiếu (có thể liên quan đến hóa đơn đầu vào của DN bỏ trốn hoặc các hóa đơn có hiện tượng gian lận khác cần giải trình ...)

Làm sai tờ khai thuế GTGT bị Cơ Quan Thuế phát hiện ra trước khi làm tờ khai bổ sung
Lỗi sai sót Tiền phạt
Làm sai tờ khai thuế GTGT Phạt từ 800k -> 1 triệu đồng
Kê khai sai dẫn đến nộp thiếu tiền thuế GTGT Phạt nộp chậm tiền thuế + Phạt thêm 20% số tiền thuế thiếu
Cố ý trốn thuế (trường hợp hóa đơn DN bỏ trốn, buôn bán hóa đơn,...) Phạt 1->3 lần số tiền thuế Trốn

 

+ Rà soát hồ sơ kế toán cũ bàn giao phát hiện sai sót trong khâu kê khai thuế+ Khâu nhập dữ liệu để lên BCTC, sổ sách kế toán có sự không trùng khớp số liệu với báo cáo thuế

Để chủ động hơn trong việc kê khai bổ sung điều chỉnh, khi làm tờ khai kế toán cần đối chiếu hóa đơn chứng từ thật kỹ về giá trị tiền hàng, tiền thuế trên các bảng kê mua vào, bán ra. Đối chiếu số liệu trên các sổ chi tiết các tài khoản 1331 - 3331.
Ngoài ra chúng ta cũng kiểm tra về tính hợp lý hợp lệ hợp pháp của các hóa đơn chứng từ từ các DN đối tác xem họ còn hoạt động hay không (tncnonline.com.vn - gdt.gov.vn)

Các bạn tham khảo: "Cách tra cứu và đăng ký tạo lập mã số thuế mst tncn"

Và các hóa đơn chứng từ đó đã được đăng ký với Cơ Quan Thuế hay chưa bằng cách vào website: "tracuahoadon.gdt.gov.vn"

Vậy khi DN đã phát hiện sai sót thì cần làm gì?

=> DN cần làm lại tờ khai thuế GTGT hoặc tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

2. Cách làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT

Việc đầu tiên DN cần xác định xem khi phát hiện sai sót vào thời điểm nào: 

a) Phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT

Hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo Tháng: ngày thứ 20 của tháng tiếp theo
             + Ví dụ: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 3/2019 là ngày 20/4/2019
Hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo Quý: ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau
             + Ví dụ: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2019 là ngày cuối cùng của tháng 4/2019

Ở trường hợp này chúng ta sẽ lấy một ví dụ cụ thể cho các bạn dễ hình dung

Ví dụ: Kế toán Trường Tín đã nộp tờ khai thuế GTGT của quý 1/2019 vào ngày 10/4/2019. Đến ngày 15/4/2019 Kế toán Trường Tín phát hiện số liệu ở chỉ tiêu [22] trên tờ khai thuế GTGT quý 1/2019 (đang bằng 0) không trùng khớp với chỉ tiêu [43] của quý 4/2018 số thuế 500.000đ (do phần mềm lỗi không tự nhảy số liệu)

=> Đây là trường hợp Phát hiện sai sót trong thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT

Phương án xử lý như sau: làm lại tờ khai thuế GTGT mới (thay thế cho tờ khai thuế GTGT cũ đã nộp trước đó)

Bước 1: Vào phần mềm HTKK 4.2.0 -> chọn Tờ khai thuế GTGT 01/GTGT
Bước 2: Chọn trạng thái "Tờ khai lần đầu"
Bước 3: Sửa sai (Điền 500.000đ vào chỉ tiêu [22] của tờ khai thuế GTGT quý 1/2019)
Bước 4: Ấn "Ghi dữ liệu" -> "Kết xuất XML" -> Nộp qua mạng

 

Cơ quan thuế luôn nhận tờ khai cuối cùng (trong hạn nộp) làm tờ khai thuế GTGT chính thức làm căn cứ đối chiếu kiểm tra DN khi thanh tra - quyết toán thuế

b) Phát hiện sai sót ngoài thời hạn nợp tờ khai thuế

Có 2 loại sai sót ngoài thời hạn nộp tờ khai thuế đó là: "Sai sót liên quan đến đầu vào" và "Sai sót liên quan đến đầu ra"

Nội dung Sai sót đầu vào Sai sót đầu ra
Lỗi sai sót
  • Không nhập hoặc nhập sai số liệu từ bảng kê mua vào
  • Kê khai thừa hóa đơn đầu vào
  • Kê khai sai số liệu trên hóa đơn
  • Không nhập hoặc nhập sai số liệu từ bảng kê bán ra
  • Kê khai thừa - thiếu hóa đơn đầu ra
  • Kê khai sai số liệu trên hóa đơn
Cách xử lý => Sửa trực tiếp số liệu trên các chỉ tiêu [23] [24] [25]
(đồng thời điều chỉnh trên bảng kê mua vào để tiện cho việc lưu trữ và đối chiếu số liệu)

=> Sửa trực tiếp số liệu trên các chỉ tiêu [26] -> [32a] theo thuế suất tương ứng

+ Nếu chỉ tiêu [43] Tăng: Thuế GTGT được khấu trừ tăng lên => chúng ta đưa phần chênh lệch đó vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại

+ Nếu chỉ tiêu [43] Giảm: Thuế GTGT được khấu trừ giảm xuống => chúng ta đưa phần chênh lệch đó vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại (không được nhập giá trị Âm)

+ Nếu chỉ tiêu [40] Tăng: Thuế GTGT phải nộp tăng lên => DN đang nộp thiếu tiền thuế
DN phải nộp nốt số thuế còn thiếu và nộp phạt chậm nộp tiền thuế (ngày nộp chậm tính từ hạn nộp tờ khai đến ngày là tờ khai điều chỉnh bổ sung)

+ Nếu chỉ tiêu [40] Giảm: Thuế GTGT phải nộp giảm xuống => DN đang nộp thừa tiền thuế GTGT, DN sẽ tự theo dõi khoản thuế nộp thừa đó để bù trừ cho kỳ sau (hoặc hoàn thuế)

 

Ví dụ 1: Kế toán Trường Tín đã nộp tờ khai thuế GTGT của quý 1/2019 vào ngày 10/4/2019 có chỉ tiêu [43] = 2.000.000đ
Đến ngày 30/5/2019 Kế toán Trường Tín phát hiện ra kê khai thiếu 1 HĐ đầu ra có giá 10.000.000đ - thuế VAT: 1.000.000đ

=> Kế toán Trường Tín sẽ làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT cho quý 1/2019 như sau:
Sửa trực tiếp số liệu ở các chỉ tiêu [32] và [33] (ngoài ra bổ sung số liệu cho bảng kê bán ra quý 1)
Cụ thể: Chỉ tiêu [32] tăng 10 triệu - Chỉ tiêu [33] tăng 1 triệu
=> Chỉ tiêu [43] của quý 1/2019 giảm xuống 1.000.000  => Sẽ đưa 1.000.000 này vào chỉ tiêu [37] của quý 2/2019

Ví dụ 2: Kế Toán Trường Tín đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 2/2019 vào 25/7/2019.
Đến ngày 30/8/2019 Trường Tín phát hiện kê khai sai số liệu Hóa đơn đầu vào của tờ khai thuế quý 2/2019 (trên tờ khai kê khai giá 10 triệu - VAT 10% là 1 triệu nhưng thực tế HĐ có giá trị 100 triệu - VAT 10% là 10 triệu). 
Chỉ tiêu [43] tại quý 2 đang là 5.000.000đ

=> Kế Toán Trường Tín sẽ làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT cho quý 2/2019
Sửa trực tiếp số liệu ở các chỉ tiêu [23] [24] [25] (ngoài ra điều chỉnh số liệu cho bảng kế mua vào quý 1)
Cụ thể:
+ Chỉ tiêu [23] tăng thêm 90 triệu (chênh lệch giữa 100 triệu và 10 triệu)
+ Chỉ tiêu [24] và [25] tăng thêm 9 triệu (chênh lệch VAT giữa 10 triệu và 1 triệu)
=> Chỉ tiêu [43] của quý 2/2019 tăng lên 9.000.000 => Sẽ đưa 9.000.000 này vào chỉ tiêu [38] của quý 3/2019

Ví dụ 3: Kế Toán Trường Tín đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 1/2019 vào 25/4/2019.
Đến ngày 30/6/2019 Trường Tín phát hiện kê khai sai sót liên quan đến đầu vào của tờ khai thuế quý 1/2019

Trường hợp 1: trên tờ khai kê khai giá 60 triệu - VAT 10% là 6 triệu nhưng thực tế HĐ có giá trị 90 triệu - VAT 10% là 9 triệu).
Chỉ tiêu [40] tại quý 2 đang là 3.000.000đ - Cty đã nộp thuế 3 triệu vào ngày 25/4/2019

=> Xử lý: Ngày 30/6, Kế Toán Trường Tín sẽ làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT cho quý 1/2019
Sửa trực tiếp số liệu ở các chỉ tiêu [23] [24] [25] (ngoài ra điều chỉnh số liệu cho bảng kế mua vào quý 1)
Cụ thể:
+ Chỉ tiêu [23] tăng thêm 30 triệu (chênh lệch giữa 90 triệu và 60 triệu)
+ Chỉ tiêu [24] và [25] tăng thêm 3 triệu (chênh lệch VAT giữa 9 triệu và 6 triệu)
=> Chỉ tiêu [40] của quý 1/2019 "giảm xuống = 0" => Kế toán Trường Tín đang nộp thừa thuế GTGT 3.000.000đ
Cty sẽ theo dõi khoản 3 triệu thuế nộp thừa này bên ngoài để bù trừ cho kỳ sau nếu phát sinh số thuế GTGT phải nộp

Trường hợp 2: trên tờ khai kê khai giá 90 triệu - VAT 10% là 9 triệu nhưng thực tế HĐ có giá trị 60 triệu - VAT 10% là 6 triệu). 
Chỉ tiêu [40] tại quý 2 đang là 3.000.000đ - Cty đã nộp thuế 3 triệu vào ngày 25/4/2019

=> Xử lý: Ngày 30/6, Kế toán Trường Tín sẽ làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT cho quý 1/2019
Sửa trực tiếp số liệu ở các chỉ tiêu [23] [24] [25] (ngoài ra điều chỉnh số liệu cho bảng kế mua vào quý 1)

Cụ thể: 
+ Chỉ tiêu [23] giảm xuống 30 triệu (chênh lệch giữa 60 triệu và 90 triệu)
+ Chỉ tiêu [24] và [25] giảm xuống 3 triệu (chênh lệch VAT giữa 6 triệu và 9 triệu)
=> Chỉ tiêu [40] của quý 1/2019 "Tăng thêm 3.000.000" => Kế toán Trường Tín đang nộp thiếu thuế GTGT là 3.000.000đ

Kế toán Trường Tín sẽ phải nộp nốt khoản 3.000.000 tiền thuế GTGT còn thiếu nộp phạt chậm nộp tiền thuế GTGT
Ngày nộp chậm được tính bắt đầu từ 1/5 đến 30/6 (không được trừ T7, CN, ngày nghỉ lễ tết)
Số ngày nộp chậm
= 31+30 = 61 ngày
=> Sô tiền phạt nộp chậm
= 3.000.000 x 61 x 0,03% = 54.900đ
Trong đó:
+ 3.000.000
tiền thuế nộp chậm
+ 61
số ngày nộp chậm
+ 0,03%
tỷ lệ tính tiền phạt trên khoản thuế nộp chậm 0,03% 1 ngày

 


Lượt xem: 337
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Cách làm tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu 01-GTGT
Dịch vụ kế toán Trường Tín Hướng dẫn cách làm tờ khai thuế giá trị gia tăng - Mẫu số 01/GTGT trên phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất
Cách kê khai tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT - giá trị gia tăng đối với các Doanh Nghiệp kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp
Cách TRA CỨU NGHĨA VỤ KÊ KHAI THUẾ của doanh nghiệp
Hướng dẫn cách tra cứu nghĩa vụ kê khai thuế của doanh nghiệp trên thuedientu.gdt.gov.vn. Giúp DN biết được các báo cáo thuế chưa nộp nhằm lên phương án kê khai bổ sung giảm thiểu tiền phạt
Tải phần mềm HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 4.2.1 mới nhất
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách tải – cập nhật phần mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế - HTKK mới nhất của Tổng cục Thuế