v

Cách kê khai - làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân TNCN

Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách Kê Khai - Làm Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN mới nhất

Hướng dẫn Cách làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân TNCN

Để kê khai thuế thu nhập cá nhân kế toán cần làm Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (theo Thông Tư 92/2015)

Mẫu 05/KK-TNCN nằm trong phần “Thuế Thu Nhập Cá Nhân” của phần mềm HTKK 4.2.0 năm 2019 mới nhất hiện tại

Để làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân kế toán cần xác định KỲ KÊ KHAI thuế TNCN

1.      KỲ KÊ KHAI THUẾ TNCN

Có 2 loại kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân là kỳ kê khai theo THÁNG và theo QUÝ được xác định theo tiêu chí sau:

- Kỳ kê khai theo Tháng: nếu Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và số thuế Thu nhập cá nhân phải khấu trừ từ 50 triệu đồng trở lên

- Kỳ kê khai theo Quý:
+ Nếu Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý
+ Nếu Doanh Nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ dưới 50 triệu đồng

Chú ý:
* Trong năm tính thuế nếu DN không phát sinh thuế Thu nhập cá nhân phải khấu trừ thì kế toán không phải kê khai thuế TNCN (theo tháng hoặc theo quý)

· Kỳ kê khai thuế TNCN sẽ được xác định một lần – ngay vào tháng đầu tiền phát sinh thuế TNCN trong năm tinh thuế. Kỳ kê khai này sẽ được áp dụng cho cả năm và riêng biệt cho từng năm tính thuế

2. CÁCH LÀM TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

a)      Mở phần mềm HTKK 4.2.0 và ấn vào phần “Thuế Thu Nhập Cá Nhân
-> Chọn dòng 3: 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT92/2015)

è Chọn “Kỳ tính thuế” theo “Tháng” hoặc “Quý” theo kỳ mà DN đang áp dụng

è Ấn “Đồng Ý” để vào tờ khai

b)      Trong tờ khai các chỉ tiêu [23] [26] [29] [32] [36] phần mềm sẽ tự động nhảy số

c)      Kế toán cần xác định giá trị cụ thể cho các chỉ tiêu còn lại (căn cứ vào bảng tính thuế TNCN hàng tháng hoặc hàng quý của DN)

+ Chỉ tiêu [21]: Tổng số người lao động – là tổng số người lao động được chi trả thu nhập trong kỳ

+ Chỉ tiêu [22]: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

Là tổng số cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên

+ Chỉ tiêu [24] -> là tổng số cá nhân cư trú đã bị khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân

+ Chỉ tiêu [25] -> là tổng số cá nhân không cư trú đã bị khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân

+ Chỉ tiêu [27] -> là tổng số thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú

+ Chỉ tiêu [28] -> là tổng số thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú

TNCT = Tổng thu nhập – Các khoản thu nhập miễn thuế

 

+ Chỉ tiêu [30] -> Là tổng thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân cư trú trong những tháng đã bị khấu trừ thuế TNCN

+ Chỉ tiêu [31] -> Là tổng thu nhập chịu thuế đã trả cho cá nhân không cư trú trong những tháng đã bị khấu trừ thuế TNCN

TNTT = TNCT – Các khoản giảm trừ

+ Chỉ tiêu [33] -> Là số tiền thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân cư trú

+ Chỉ tiêu [34] -> Là số tiền thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân không cư trú

+ Chỉ tiêu [35] -> Là tổng Thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho NLĐ

Xem thêm: “Cách tính thuế thu nhập cá nhân TNCN


Lượt xem: 266
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Cách tính thuế Thu nhập cá nhân – TNCN theo luật
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách tính thuế Thu Nhập Cá Nhân mới nhất theo luật thuế TNCN
Khoản THU NHẬP MIỄN THUẾ TNCN – KHÔNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Sau đây là danh sách các Khoản Thu Nhập Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Không Chịu Thuế TNCN khi quyết toán thuế tncn quy định tại điều 2-3 Thông Tư 111 sửa đổi tại điều 11 Thông Tư 92
Chi tiết khoản tiền TRỢ CẤP ĐIỆN THOẠI và PHỤ CẤP ĂN TRƯA
Trợ cấp điện thoại – phụ cấp ăn trưa là các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN và là các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Tải – Download phần mềm HTKK 4.2.2 HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ MỚI NHẤT
Cập nhật file Tải – Download phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế - httk mới nhất năm 2019 dành cho Doanh Nghiệp – Phiên bản 4.2.2 ngày 7-10-2019
Mẫu THƯ TRA SOÁT - điều chỉnh mã tiểu mục nộp tiền thuế
Dịch vụ kế toán Trường Tín - giới thiệu mẫu Thư Tra Soát - điều chỉnh mã tiểu mục nộp tiền thuế hiện đang được sử dụng cho các Doanh Nghiệp
Thông tư 95/2016/tt-btc hướng dẫn đăng ký thuế
Dịch vụ kế toán Trường Tín: Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 12/8/2016 (Hiện tại vẫn đang còn hiệu lực)