v

Đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là gì?

Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách xác định đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Xác định đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Theo điểm d,khoản 1,điều 9 của Thông tư 111/2013/TT-BTC thì đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh được xác định như sau:

1. Đối tượng con:

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng Giả sử: con của ông A sinh nagỳ 31 tháng 3 năm 2018 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 3 năm 2018

è Điều kiện áp dụng:
+Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng)
+ Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động
+ Con đang theo học Đại học, CĐ, trung cấp, học nghề hay phổ thông tại VN hay nước ngoài không có thu nhập hay có tổng thu nhập bình quân 1 tháng trong năm từ 1 triệu đồng trở xuống

2. Đối tượng là:

- Vợ hoặc chồng của NNT

- Cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, cha dượng – mẹ kế - mẹ nuôi hợp pháp của NNT

- Cá nhân không nơi nương tựa được NNT đang trực tiếp nuôi dưỡng gồm có:

· Ông bà nội ngoại, cô dì chú bác cậu ruột của NNT

· Cháu ruột (con của anh chị em ruột) của NNT

· Người mà NNT đang phải trực tiếp nuôi dưỡng khác.

è Điều kiện áp dụng:

a. Với những người trong độ tuổi lao động phải đồng thời đáp ứng đấy đủ các điều kiện sau:

+ Là người khuyết tật và không có khả năng lao động

+ Người mắc các bệnh hiểm nghèm như HIV, suy thận mãn hay ung thư …(theo CV 16662/BTC-TCT)

+  Người không có thu nhập hoặc tổng thu nhập bình quân trên tháng của năm từ 1 triệu đồng trở xuống

b. Với những người nằm ngoài độ tuổi lao động phải đáp ứng điều kiện sau là không có thu nhập hoặc tổng thu nhập bình quân trên tháng của năm từ 1 triệu đồng trở xuống

Xem thêm: “Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh


Lượt xem: 256
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Cách tính thuế Thu nhập cá nhân – TNCN theo luật
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách tính thuế Thu Nhập Cá Nhân mới nhất theo luật thuế TNCN
Khoản THU NHẬP MIỄN THUẾ TNCN – KHÔNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Sau đây là danh sách các Khoản Thu Nhập Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Không Chịu Thuế TNCN khi quyết toán thuế tncn quy định tại điều 2-3 Thông Tư 111 sửa đổi tại điều 11 Thông Tư 92
Chi tiết khoản tiền TRỢ CẤP ĐIỆN THOẠI và PHỤ CẤP ĂN TRƯA
Trợ cấp điện thoại – phụ cấp ăn trưa là các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN và là các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp