v

Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn Doanh Nghiệp: Thủ Tục Hồ Sơ Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh

Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ Người phụ thuộc là một trong các khoản được trừ vào thu nhập tính thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công
Được quy định tại Điều 9 của Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân

- Mức giảm trừ người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/người/tháng

- Đối tượng được đăng ký người phụ thuộc:
Là người lao động có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân
=> Xem thêm: “Cách tra cứu và đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân mst tncn

- Đối tương là người phụ thuộc:
=> Xem thêm: “Đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là gì?

- Phải đăng ký Người phụ thuộc thì mới được tính giảm trừ

NGUYÊN TẮC GIẢM TRỪ NGƯỜI PHỤ THUỘC

- Một người nộp thuế được đăng ký nhiều người phụ thuộc nhưng một người phụ thuộc chỉ được đăng ký giảm trừ cho một người nộp thuế

- NNT đăng ký người phụ thuộc vào thời điểm nào thì được tính giảm trừ người phụ thuộc từ thời điểm ấy, nhưng cuối năm thi quyết toán thuế TNCN sẽ được tính từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng

Ví dụ: Ông A đăng ký cho con trai B (sinh ngày 1/2/2018) làm người phụ thuộc vào ngày 15/6/2018 tại Cty C
-> Ông A sẽ được tính giảm trừ người phụ thuộc từ tháng 6/2018
Nhưng đến cuối năm 2018 khi Quyết toán thuế TNCN ông A sẽ được tính giảm trừ từ tháng 2/2018.

- Khi thay đổi nơi làm việc phải đăng ký Người phụ thuộc lại từ đầu

Ví dụ: Đến tháng 5/2019 ông A thôi việc tại Cty C và chuyển sang công ty D làm, thì nếu muốn lấy giảm trừ người phụ thuộc ông A sẽ phải đăng ký cho con trai làm người phụ thuộc lại từ đầu. 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

- Giấy ủy quyền của cá nhân cho doanh nghiệp (về việc đăng ký người phụ thuộc)

- Giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao giấy khai sinh không yêu cầu chứng thực và bản chụp chứng minh nhân dân nếu có)

- Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (trong phần Thuế Thu Nhập Cá Nhân của phần mềm HTKK 4.2.0)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Bước 1: Người lao động làm Giấy Ủy Quyền đăng ký người phụ thuộc cho Doanh Nghiệp và nộp kèm chứng minh thư – giấy khai sinh của người phụ thuộc lên Doanh Nghiệp

Bước 2: Sau khi nhận được Giấy ủy quyền và giấy tờ cá nhân của người phụ thuộc -> Doanh nghiệp thực hiện đăng ký người phụ thuộc qua mạng bằng cách
- Lập Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh tren phần mềm HTKK

(điền đầy đủ thông tin của Người nộp thuế và Người phụ thuộc)

- Kết xuất bảng tổng hợp ra XML và nộp qua mạng bằng token chữ ký số
Bạn có thể nộp đăng ký người phụ thuộc qua “nhantokhai.gdt.gov.vn” hoặc “thuedientu.gdt.gov.vn”

Bước 3: Nhận kết quả

Bạn gửi đăng ký ở đâu thì bạn sẽ nhận kết quả ở đó

+ Khi đăng ký qua “nhantokhai.gdt.gov.vn” -> Sau 2-5 ngày bạn sẽ nhận được mail thông báo của cơ quan thuế hoăc có thể tra cứu trực tiếp qua “nhantokhai.gdt.gov.vn”

+ Khi đăng ký qua “thuedientu.gdt.gov.vn” -> Bạn phải nộp thêm bản cứng trực tiếp tại chi cục thuế -> sau 2-5 ngàu sẽ có kết quả trên “tncnonline.com.vn”

Xem thêm: “Cách tính thuế thu nhập cá nhân TNCN theo luật mới nhất


Lượt xem: 273
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Cách tính thuế Thu nhập cá nhân – TNCN theo luật
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách tính thuế Thu Nhập Cá Nhân mới nhất theo luật thuế TNCN
Khoản THU NHẬP MIỄN THUẾ TNCN – KHÔNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Sau đây là danh sách các Khoản Thu Nhập Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Không Chịu Thuế TNCN khi quyết toán thuế tncn quy định tại điều 2-3 Thông Tư 111 sửa đổi tại điều 11 Thông Tư 92
Chi tiết khoản tiền TRỢ CẤP ĐIỆN THOẠI và PHỤ CẤP ĂN TRƯA
Trợ cấp điện thoại – phụ cấp ăn trưa là các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN và là các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Tải – Download phần mềm HTKK 4.2.2 HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ MỚI NHẤT
Cập nhật file Tải – Download phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế - httk mới nhất năm 2019 dành cho Doanh Nghiệp – Phiên bản 4.2.2 ngày 7-10-2019
Mẫu THƯ TRA SOÁT - điều chỉnh mã tiểu mục nộp tiền thuế
Dịch vụ kế toán Trường Tín - giới thiệu mẫu Thư Tra Soát - điều chỉnh mã tiểu mục nộp tiền thuế hiện đang được sử dụng cho các Doanh Nghiệp
Thông tư 95/2016/tt-btc hướng dẫn đăng ký thuế
Dịch vụ kế toán Trường Tín: Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực từ ngày 12/8/2016 (Hiện tại vẫn đang còn hiệu lực)