v

Khoản THU NHẬP MIỄN THUẾ TNCN – KHÔNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Sau đây là danh sách các Khoản Thu Nhập Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Không Chịu Thuế TNCN khi quyết toán thuế tncn quy định tại điều 2-3 Thông Tư 111 sửa đổi tại điều 11 Thông Tư 92

Thu nhập miễn thuế - không chịu thuế TNCN là các khoản thu nhập bị loại trừ trong tổng thu nhập để xác định Thu nhập chịu thuế làm căn cứ để xác định Thuế TNCN phải khấu trừ và quyết toán thuế TNCN

Lưu ý: chỉ xác định thu nhập miễn thuế – không chịu thuế tncn đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên (lao động ký HĐLĐ dưới 3 tháng không được xác định thu nhập miễn thuế - không chịu thuế tncn)

Dưới đây là các khoản thu nhập miễn thuế tncn – không chịu thuế thu nhập cá nhân:

- Tiền phụ cấp ăn trưa – ăn giữa ca:

Giới hạn tối đa 730.000/tháng/người (theo TT26/2016/TT-BTC), với DN tổ chức bữa ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ với các chi phí liên quan đến ăn ca

- Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại:

Được giới hạn theo thỏa thuận hoặc theo quy định của DN bằng Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thê, quy chế tài chính

- Tiền công tác phí:

Là các khoản phí phát sinh trong quá trình công tác phục vụ hđsxkd (có đấy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh)
Đối với các khoản công tác phí khoán được thể hiện rõ trong quy định của doanh nghiệ,quy chế tài chính hay quy chế nội bộ.

- Tiền phụ cấp trang phục:

Là khoản trợ cấp trang phục làm việc cho nhân viên trong DN được quy ra bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật

- Tiền công làm thêm giờ,làm ban đêm:

Miễn thuế với các khoản tiền công chênh lệch giữa tiền làm việc ban đêm, làm thêm giờ trả cao hơn so với làm việc theo giờ quy định

- Tiền thuê nhà doanh nghiệp trả hộ nhân viên:

Giới hạn không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh

- Các khoản phúc lợi:

+ Tiền ma chay hiếu hỷ cho bản thân và gia đình người lao động

+ Tiền hỗ tợ khám chữa bệnh cho NLĐ và nhân thân NLĐ

+ Tiền nâng cao trình độ tay nghề NLĐ (nằm trong kế hoạch sử dụng lao động của DN)

+ Tiền nghỉ mát, du lịch mà hóa đơn chứng từ chi trả mang tính chất tập thể (không ghi tên cá nhân)

- Khoản bảo hiểm không bắt buộc hoặc không có tính chất tích lũy phí bảo hiểm

- Tiền phụ cấp độc hại, công việc có tính chất nguy hiểm

- Tiền phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực:

Là các khoản trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghêịp, trợ cấp khó khăn, trợ cấp 1 lần khi sinh nở hoặc nhận nuôi con, trợ cấp hưu trí 1 lần, trợ cấp mất việc – thôi việc, suy giảm khả năng lao động, …

- Các khoản trợ cấp khác được quy định tại điều 2 – điều 3 của Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC


Lượt xem: 278
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Cách tra cứu và đăng ký tạo lập mã số thuế mst tncn
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách Tra Cứu - Đăng Ký và cách Tạo Lập Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân - MST TNCN
Cách kê khai - làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân TNCN
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách Kê Khai - Làm Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN mới nhất
Đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là gì?
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách xác định đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn Doanh Nghiệp: Thủ Tục Hồ Sơ Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh
Mẫu CAM KẾT 02-CK-TNCN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín cung cấp file tải Mẫu Cam Kết 02-CK-TNCN Thuế Thu Nhập Cá Nhân - chứng minh thu nhập đối với Người Lao Động ký HĐLĐ dưới 3 tháng
Cách tính thuế Thu nhập cá nhân – TNCN theo luật
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách tính thuế Thu Nhập Cá Nhân mới nhất theo luật thuế TNCN
Chi tiết khoản tiền TRỢ CẤP ĐIỆN THOẠI và PHỤ CẤP ĂN TRƯA
Trợ cấp điện thoại – phụ cấp ăn trưa là các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN và là các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp