v

Chi tiết khoản tiền TRỢ CẤP ĐIỆN THOẠI và PHỤ CẤP ĂN TRƯA

Trợ cấp điện thoại – phụ cấp ăn trưa là các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN và là các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

TRỢ CẤP ĐIỆN THOẠI và PHỤ CẤP ĂN TRƯA là các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc

Để được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và miễn thuế TNCN thì các khoản phụ cấp này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hương tại Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động, Quy chế lương thưởng và quy chế tài chính

1.Tiền trợ cấp điện thoại

- Sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu được tính vào chi phí được trừ (Theo Công Văn 5023/TCT-TNCN ngày 30/10/2017 – Công văn 5274/TCT-TNCN ngày 9/12/2015)

- Được miễn thuế toàn bộ với khoản phụ cấp được thể hiện rõ mức hường và điều kiện được hưởng bao nhiều trong: HĐLĐ, quy chế lương thường, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của DN

- Với những khoản chi vượt mức quy định sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế

Ví dụ: Ngày 5/1/2019,Ông Phạm Thành Nam ký HĐLĐ 12 tháng với Kế Toán Trường Tín, trên HĐLĐ thể hiện tiền trợ cấp điện thoại 400.000đ/tháng.

+ Tháng 3/2019,Ông Nam được trả 400k tiền trợ cấp điện thoại

=> Số tiền được miễn thuế TNCN: 400k

+ Tháng 4/2019, Ông Nam được trả 500k tiền trợ cấp điện thoại

=> Số tiền được miễn thuế TNCN: 400k

=> Số tiền tính vào Thu nhập chịu thuế: 100k

2. Tiền phụ cấp ăn trưa, ăn giữa ca

Các DN hiện nay đang có 2 hình thức phụ cấp ăn trưa cho NLĐ là chi tiền cho NLĐ hoặc trực tiếp nấu ăn

- TH1: Nếu DN tổ chức bữa ăn cho NLĐ thì các chi phí nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn có đầy đủ hóa đơn chứng từ sẽ được miễn thuế TNCN toàn bộ và được tính vào chi phí được trừ

- TH2: Nếu DN chi tiền ăn trưa cho NLĐ thì sẽ được miễn tối đa 730.000đ/tháng/người

Ví dụ: Tháng 5/2019, Ông Nam được trả  650k tiền phụ cấp ăn trưa.
=> Số tiền được miễn thuế TNCN: 650k

Tháng 6/2019, Ông Nam được trả 750k tiền phụ cấp ăn trưa

=> Số tiền được miễn thuế TNCN: 730k

=> Số tiền tính vào Thu nhập chịu thuế: 750k – 730k = 20k

 


Lượt xem: 232
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Cách tra cứu và đăng ký tạo lập mã số thuế mst tncn
Dịch vụ kế toán Trường Tín hướng dẫn cách Tra Cứu - Đăng Ký và cách Tạo Lập Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân - MST TNCN
Cách kê khai - làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân TNCN
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách Kê Khai - Làm Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN mới nhất
Đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là gì?
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách xác định đối tượng người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Thủ tục hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn Doanh Nghiệp: Thủ Tục Hồ Sơ Đăng Ký Người Phụ Thuộc Giảm Trừ Gia Cảnh
Mẫu CAM KẾT 02-CK-TNCN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín cung cấp file tải Mẫu Cam Kết 02-CK-TNCN Thuế Thu Nhập Cá Nhân - chứng minh thu nhập đối với Người Lao Động ký HĐLĐ dưới 3 tháng
Cách tính thuế Thu nhập cá nhân – TNCN theo luật
Dịch vụ Kế Toán Trường Tín hướng dẫn cách tính thuế Thu Nhập Cá Nhân mới nhất theo luật thuế TNCN
Khoản THU NHẬP MIỄN THUẾ TNCN – KHÔNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Sau đây là danh sách các Khoản Thu Nhập Miễn Thuế Thu Nhập Cá Nhân – Không Chịu Thuế TNCN khi quyết toán thuế tncn quy định tại điều 2-3 Thông Tư 111 sửa đổi tại điều 11 Thông Tư 92