v

CHI PHÍ QUẢNG CÁO Facebook Google TIẾP KHÁCH ĂN UỐNG trong DN

Phân tích chi phí quảng cáo trên mạng xã hội Facebook và công cụ tìm kiếm Google và chi phí ăn uống tiếp khách trong Doanh Nghiệp

Chi phí quảng cáo Facebook và tiếp khách ăn uống trong doanh nghiệp có bị khống chế?

Điều kiện tiên quyết đầu tiên đối với các khoản chi quảng cáo, tiếp khách ăn uống là:

- Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp khách ăn uống phát sinh phải liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, doanh nghiệp, tổ chức.

- Phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý hợp lệ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Với các khoản chi phí phát sinh có giá trị từng lần từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng) phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Trước đây trước năm 2015 các khoản chi phí quảng cáo, tiếp khách, khuyến mại, hoa hồng môi giới, hội nghị khánh tiết ,... bị khống chế không được vượt quá 15% tổng chi phí được trừ (chưa bao gồm các khoản chi phí nêu trên)

(Được quy định tại điểm 2.21 khoản 2 điều 6 và khoản 5 điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

+ Từ 2015 đến nay: Các khoản chi phí này đã không còn bị khống chế
(quy định tại khoản 2 điều 14 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp)

Chú ý:

è Đối với chi phí quảng cáo Facebook – Google:

- Nếu DN thuê dịch vụ của công ty trong nước thì phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật

- Nếu DN thuê dịch vụ của công ty nước ngoài phải thanh toán trực tiếp bằng thẻ visa cá nhân (phải là nhân viên trong công ty) thì phải có đầy đủ chứng từ theo hồ sơ sau:

+ Văn bản đề xuất của bộ phận quảng cáo (về việc đề xuất phương án quảng cáo Facebook – Google lên ban quản trị hay hội đồng thành viên)

+ Biên bản nghiệm thu công việc hay chứng từ nhận được từ Facebook, Google

+ Giấy ủy quyền cho cá nhân thanh toán tiền quảng cáo

+ Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân được uy quyền thanh toán tiền quảng cáo

+ Chứng từ kê khai nộp thuế thầu nước ngoài: 5% GTGT – 5% TNDN trên tổng số tiền thanh toán hay doanh thu tính thuế (theo Điều 11-13 thông tư 103/2014/TT-BTC)

·         Số tiền nộp thuế thay, Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ.

è Đối với chi phí tiếp khách, ăn uống:

Phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý hợp lệ hợp pháp sau:

- Hóa đơn GTGT (với DN kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ) hoặc hóa đơn bán hàng (với DN kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp).

- Hợp đồng kinh tế và thanh lý hợp đồng (nếu có)

Bill thanh toán, phiếu thu tiền kèm bảng kê chi tiết về đồ ăn (phiếu thanh toán nếu quẹt thẻ)


Lượt xem: 256
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Cách làm TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP qtt tndn
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là việc DN bắt buộc phải làm hàng năm kèm theo bộ Báo Cáo Tài Chính. Được quy định theo điều 16 của Thông tư 151/2014/TT-BTC
CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH tscđ
Tài sản cố định – TSCĐ: là các tài sản được DN mua về để sử dụng cho hoạt động sxkd có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, vì nó có giá trị lớn nên DN không được lấy hết vào chi phí của 1 kỳ mà phải phân bổ cho nhiều kỳ theo phương pháp Trích Khấu Hao
CHI PHÍ LÃI VAY tiền ngân hàng, vay cá nhân và vay doanh nghiệp
Dịch vụ kế toán Trường Tín phân tích: Chi Phí Lãi Vay Tiền Ngân Hàng, Vay Cá Nhân và Vay Doanh Nghiệp
CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN của doanh nghiệp
Tìm hiểu chi tiết về Chi Phí Tiền Lương Công Nhân Viên Của Doanh Nghiệp