v

CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN của doanh nghiệp

Tìm hiểu chi tiết về Chi Phí Tiền Lương Công Nhân Viên Của Doanh Nghiệp

Chi phí tiền lương công nhân viên của doanh nghiệp

- Các khoản chi phí tiền lương phải nêu rõ điều kiện được hưởng và mức hưởng trên một trong các chứng từ sau:

+ Hợp đồng lao động

+ Quy chế lương thưởng

+ Thỏa ước lao động tập thế

+ Quy chế tài chính

- Chi phí tiền lương sẽ bị loại trừ nếu:

+ Đã hạch toán chi phí nhưng thực tế không trả lương cho NLĐ

+ Đã hạch toán chi phí nhưng thực tế không có đầy đủ chứng từ chứng minh cho việc chi trả

ð  Nếu trả bằng tiền mặt: phải có phiếu chi lương (có đầy đủ chữ ký)

ð  Nếu trả bằng chuyển khoản: phải có Ủy nhiệm chi/Giấy báo nợ

+ Đã hạch toán chi phí nhưng thực tế chi trả sau thời hạn Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Ví dụ: Tiền lương tháng 12/2018 được chi trả vào 5/5/2019 => Bị loại trừ khỏi chi phí

- Tiền lương của Giám đốc của Doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty TNHH Một Thành Viên là chi phí không được trừ

ð  Tiền Bảo hiểm của giám đốc đó là chi phí không được trừ

ð  Tiền công tác phí của Giám đốc đó cũng là chi phi không được trừ

Chú ý: Nếu Giám đốc DNTN hay công ty TNHH MTV là người được thuê để quản lý thì các khoản chi phí tiền lương của Giám đốc được thuê về đó vẫn được tính vào chi phí được trừ.

Tiền lương bao gồm: Mức lương – Phụ cấp lương – Các khoản khác

1. MỨC LƯƠNG

- Mức lương phải được ghi cụ thể trong HĐLĐ

- Mức lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

+ Với NLĐ đã qua học nghề thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn tối thiểu là 7% so với mức lương tối thiếu

+ Với NLĐ làm việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thì mức lương phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương tối thiểu

- Mức lương tối thiểu đối với LĐ thử việc =85% mức lương chính thức.

Chú ý: Trả lương thấp hơn quy định sẽ bị phạt từ 20->75 triệu đồng (theo điều 13 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lao động)

2. PHỤ CẤP THEO LƯƠNG

- Phụ cấp theo lương bao gồm:

+ Tiền ăn ca

+ Tiền điện thoại

+ Tiền xăn xe, đi lại

+ Phụ cấp trách nhiệm, năng lực, chuyên cần,...

ð  Các khoản phụ cấp này phải được ghi cụ thể về điều kiện hưởng và mức hưởng tại HĐLĐ, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính, Quy chế lương thưởng.

3. CÁC KHOẢN PHỤ CẤP KHÁC

- Phụ cấp Trang Phục:

+ Chi bằng tiền mặt: Không quá 5 triệu đồng/người/năm

+ Chi bằng chuyển khoản: Không bị khống chế nếu có hóa đơn chứng từ đầy đủ

+ Chi cả bằng tiền mặt và chuyển khoản: phần chi bằng tiền không vượt quá 5triệu/người/năm, còn phần chi bằng hiện vật nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ sẽ không bị khống chế

- Công tác phí: là các khoản tiền như tiền đi lại, tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền tiếp khách hay mua tài liệu trong quá trình công tác

Điều kiện để được tính vào chi phí được trừ:

+ Phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ

+ Phải có văn bản quyết định cử NLĐ đi công tác

+ Phải được quy định rõ về mức chi tại Quy chế tài chính – Quy chế nội bộ của DN

- Tiền thưởng

+ Thưởng doanh số, thưởng theo năng lực, phụ cấp thâm niêm

+ Các khoản lương tháng 13, thưởng tết âm – dương, thưởng lễ 30/4 – 1/5 – 2/9

Chú ý: Phải được thể hiện cụ thể tron HĐLĐ, thỏa ước lao đọng, quy chế tài chính, quy chế lương thưởng => được tính vào chi phí được trừ

·         CÁC SAI PHẠM THƯỜNG GẶP KHI HẠCH TOÁN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG

- Hồ sơ lương không đầy đủ chữ ký

- Hồ sơ lương không đồng nhất

- Lấy thêm hồ sơ nhân sự nhưng không đóng Bảo hiểm

- Tăng lương nhưng không thể hiện trên HĐLĐ, Quy chế lương thưởng

- Ghi nhận lương doanh thu cho nhân viên kinh doanh nhưng không ghi nhận doanh thu tương ứng

Hạch toán tiền thù lao cho các thành viên sáng lập không tham gia điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.


Lượt xem: 257
Banner 2
Thông tin kế toán cần nắm
Cách làm TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP qtt tndn
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là việc DN bắt buộc phải làm hàng năm kèm theo bộ Báo Cáo Tài Chính. Được quy định theo điều 16 của Thông tư 151/2014/TT-BTC
CHI PHÍ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH tscđ
Tài sản cố định – TSCĐ: là các tài sản được DN mua về để sử dụng cho hoạt động sxkd có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên, vì nó có giá trị lớn nên DN không được lấy hết vào chi phí của 1 kỳ mà phải phân bổ cho nhiều kỳ theo phương pháp Trích Khấu Hao
CHI PHÍ LÃI VAY tiền ngân hàng, vay cá nhân và vay doanh nghiệp
Dịch vụ kế toán Trường Tín phân tích: Chi Phí Lãi Vay Tiền Ngân Hàng, Vay Cá Nhân và Vay Doanh Nghiệp
CHI PHÍ QUẢNG CÁO Facebook Google TIẾP KHÁCH ĂN UỐNG trong DN
Phân tích chi phí quảng cáo trên mạng xã hội Facebook và công cụ tìm kiếm Google và chi phí ăn uống tiếp khách trong Doanh Nghiệp
Mẫu BẢNG CHẤM CÔNG MỚI NHẤT 2019 bằng EXCEL
Dịch vụ kế toán Trường cung cấp mẫu – File tải download BẢNG CHẤM CÔNG mới nhất năm 2019 bằng Word – Excel cho Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 và 200